vast abonnement

Als je in de mogelijkheid bent minimaal 1 les per week te volgen is een vast abonnement de beste oplossing voor jou. Eenmalig inschrijfgeld € 25,-


De volgende voorwaarden zijn van toepassing op een vast abonnement:


Inschrijven doe je voor onbepaalde tijd in. Dat houd in, dat je 1 maand opzegtermijn hebt.
– Het annuleren van lessen moet schriftelijk gebeuren.
-Je komt 1 x per week naar een vaste les, in deze les is een mat voor je gereserveerd.
Als je verhinderd bent, kun je in overleg aan een andere les deelnemen in de zelfde week, of 2 x een les volgen in een andere week(dan reserveren we een mat voor je). Leden met een vaste inschrijving of een reservering hebben recht op voorrang indien een les vol zit.Lessen die je mist door bijvoorbeeld vakantie, ziekte of andere reden, moeten wel betaald worden. Je kunt gemiste lessen inhalen door een tweede keer in een week les te volgen, binnen de periode waarvoor je betaald hebt. Het is niet mogelijk een volgend betaalmoment door te schuiven.


Betalingen lopen van de eerste tot de laatste dag van een maand.
Indien je halverwege de maand van start gaat (bij het aangaan van je abonnement), betaal je alleen voor het resterende deel van de maand (maandtarief/ 4,3 x aantal lessen).
Wanneer je voor een langere periode vooruit betaald ontvang je een korting op het lesgeld.
– Het lesgeld voor een nieuwe periode dient in de eerste week van die periode te worden voldaan. Lesgeld wat met terugwerkende kracht betaald dient te worden, wordt afgerekend tegen het maandtarief.
– Indien je niet aan je betalingsverplichting voldoet, of de betalingstermijn niet respecteert, handel je in strijd met deze voorwaarden en is de studio gerechtigd haar vordering ter incasso uit handen te geven.
De kosten hiervoor worden opgeteld bij het openstaande saldo.


In geval van een blessure of operatie is het mogelijk je abonnement tijdelijk stop te zetten. Dit kun je per email aanvragen, bij een saldo van minstens 1 maand lestegoed.


Opzeggingen meld je schriftelijk (een e-mail is voldoende) in de eerste week van een nieuwe periode. Indien je opzegging niet schriftelijk is ingediend, loopt de betalingsverplichting van lesgeld door. Je opzegging wordt per email bevestigd.
– 
Indien je niet aan je betalingsverplichting voldoet, of handelt in strijd met deze voorwaarden, is de studio gerechtigd haar vordering ter incasso uit handen te geven.
Heb je voor een langere periode vooruit betaald, maar stop je voortijdig, dan vind een verrekening van het lesgeld plaats, waarbij de opzegtermijn in mindering wordt gebracht van je tegoed en het voordeel van vooruitbetaling vervalt. Een overzicht van deze berekening tref je aan bij de schriftelijke bevestiging van je opzegging

flexibel abonnement

Als je niet wekelijks een les kunt of wilt volgen is een flexibel abonnement ideaal voor jou.

Eenmalig inschrijfgeld €25,00

Geen opzegtermijn, geen vaste les. Kom wanneer je wilt en laat je kaart voor of na de les aftekenen (5 of 12 strippenkaart, geldig voor 3 en 6 maanden).
Er is een mogelijkheid vooraf te reserveren, indien je verzekerd wilt zijn van een plek, dit is niet noodzakelijk. Leden met een vast abonnement of een reservering hebben recht op voorrang indien een les vol zit.
Restitutie van lesgeld voor strippenkaarten is niet mogelijk.
Je kunt tussentijds overstappen van een vast naar flexibel abonnement of andersom.  (inhaallessen vervallen indien je overstapt van een vast naar flexibel abonnement.)


ster-licht-blauw

Let op!

Indien je je vaste abonnement beëindigd, en je gebruikt ook een strippenkaart voor extra lessen, dan vervallen na de opzegtermijn ook de openstaande lessen op je strippenkaart. Na bijbetaling kan je kaart opgewaardeerd worden tot een flexibel abonnement. Restitutie van lesgeld voor strippenkaarten is niet mogelijk. Strippenkaarten en abonnementen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.


De studio is het hele jaar open, behalve in de laatste week van december en de eerste week van januari, op carnavals- zondag, maandag en dinsdag, en tijdens de paas,-en pinksterdagen.


Hoewel uiterste zorgvuldigheid in acht wordt genomen bij het geven van de lessen, stelt de yogastudio zich niet aansprakelijk voor materiële- en/of letselschade.

---

---

Actueel

Yoga Maastricht
Volksplein 32
6214 AM Maastricht
info@yogamaastricht.nl